Czym jest i jak wygląda chrzest biblijny przez zanurzenie?

Czym jest i jak wygląda chrzest biblijny?

 

Chrzest w Biblii – jak wygląda?

Samo słowo chrzest jest polskim wyrazem greckiego słowa oznaczającego zanurzenie. W ewangelii możemy znaleźć chrzest Jana, który chrzcił ludzi w wodzie, którzy wcześniej wyznawali swoje grzechy. Chcieli oni zmiany swojego życia, ponieważ pragnęli odwrócić się od starego grzesznego życia. Jezus ze swoimi uczniami także chrzcił ludzi w wodzie przez pełne zanurzenie ciała np. w rzece lub jeziorze. Jezus nakazał swoim uczniom (chrześcijanom) czynić z ludzi Jego uczniów, chrzcząc ich i nauczając tego, co sam ich nauczył. Pierwsi apostołowie chrzcili następnych ludzi w wodzie. Chrzcili ludzi wierzących w słowo Jezusa, poruszonych przez prawdę o ukrzyżowanym za ich grzechy Bożym Synu – Jezusie. Chrzcili ludzi gotowych do zmiany swojego życia poprzez zmianę myślenia i wyznanie grzechów.

Czym jest chrzest?

Biblijny chrzest w wodzie ma ogromne znaczenie i rezultat dla człowieka, który najpierw uwierzy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa za swoje grzechy. Następnie będzie pokutował, żałował za swoje grzechy oraz całe zło, które w tym życiu uczynił. Później wyzna swoje grzechy i przyzna, że jest grzeszny. Chrzest biblijny jest więc zanurzeniem w wodzie dorosłego, świadomego i skruszonego człowieka, który jest w stanie rozróżnić dobro od zła oraz który przyjmuje słowo Boże, czyli wszystko to, czego nauczał Jezus. Chrzest w wodzie, przez zanurzenie jest obmyciem przeszłości, grzechu, wszelkiego zła, które człowiek doświadczył i zrobił. Prawidłowo uczyniony chrzest w wodzie otwiera drogę dla wzięcia z odwagą Ducha Świętego z potwierdzeniem tego, przez mówienie innymi językami – (chrzest Duchem Świętym).

Podziel się artykułem ze swoimi znajomymi: