Chrzest Duchem Świętym

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

Chrzest Duchem Świętym jest jednym z elementów nowego narodzenia. Chrzest Duchem Świętym nie jest opcjonalny, ale konieczny. Chrzest Duchem Świętym posiada widzialny i słyszalny znak mówienia innymi językami. Można być ochrzczonym Duchem Świętym, modląc się samemu. Widać jednak w działaniu i nauce pierwszych apostołów, że potrzebna jest modlitwa i nakładanie rąk innych uczniów napełnionych Duchem Świętym. Podczas takiej modlitwy, uczniowie modlą się o Ducha Świętego dla nowego ucznia, nakładają ręce. Uczniowie modlą się, używając daru innych języków, w ten sposób zanurzają osobę w Duchu Świętym. Mogą również zobaczyć i potwierdzić, że jest to faktycznie Duch Święty, a nie imitacja czy demoniczna podróbka, która także potrafi podrobić modlitwę językami.

NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM

W tym czasie Duch Święty zaczyna „pracować” nad nowym uczniem. Zaczyna go oczyszczać, aby w w nim zamieszkać. Przy chrzcie Duchem Świętym towarzyszy przeważnie uczucie miłości, radości i niewymownego pokoju. Czasem człowiek po prostu zaczyna mówić obcymi językami w modlitwie bez jakichkolwiek emocji. Jest to indywidualna sprawa każdego poszczególnego człowieka, do którego Duch Święty ma także indywidualne podejście. W momencie chrztu Duchem Świętym w człowieku zamieszkuje osoba Ducha Świętego. Zostaje mu dany zadatek, pieczęć, zostaje zrodzony z Ducha. Moment mówienia innymi językami jest jak pierwszy krzyk rodzącego się dziecka. Mówienie językami jest widocznym znakiem dla nakładających ręce uczniów Jezusa, że osoba została ochrzczona w Duchu Świętym.    I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Dzieje Apostolskie 19:1-6

Co się dzieje w momencie Chrztu Duchem Świętym?

Jezus chrzci Duchem Świętym człowieka, który pokutuje i został ochrzczony w wodzie. Dzieje się również tak, że człowiek przyjmuje Ducha Świętego przed chrztem wodnym, taka osoba musi również zostać ochrzczona w wodzie. Chrzest Duchem Świętym jest początkiem. Później należy pielęgnować więź z Nim. Poznawać Go, słuchać jego głosu. Modlić się rozumem, a także korzystając z daru mówienia innymi językami i prorokowania, rozwijając je i napełniając się mocą Ducha Świętego. Zachęca nas do tego nauczanie apostolskie, aby wszyscy mówili językami i prorokowali. By wszyscy usilnie zabiegali o dary duchowe, by budować Kościół.

Obietnica Ducha Świętego

Obietnica Ducha Świętego –  …Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. 

Dzieje Apostolskie 2:39

Nie ma możliwości wszystkiego opisać słowami, ale fundamentalna nauka Jezusa i pierwszych apostołów mówi o konieczności bycia ochrzczonym i pełnym Ducha Świętego.Wtedy stajemy się świętymi i mamy moc żyć święcie przez dalsze życie na ziemi. Duch Święty wskazuje nam dokładnie co jest grzechem, czego mamy unikać, co nie podoba się Bogu i od czego mamy się odwrócić. Kościół czyli ciało Jezusa na ziemi opisany w Dziejach Apostolskich opierał swoje działanie w całości na byciu prowadzonym Duchem Świętym.  Czy tak samo jest dzisiaj w kościołach chrześcijańskich? Absolutnie nie. Czy takie znaki towarzyszą Tobie jako wierzącemu?

A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.
Ewangelia Marka 16:17-18

 

Chrzest Duchem Świętym to początek nowego życia. Duch Święty daje nam siłę, by wytrwać do końca, cokolwiek by nie spotkało nas w tym życiu, chociażby zapowiedziane przez Jezusa prześladowania. Duch Święty daje nam także moc i odwagę, byśmy mogli czynić to co nakazał Jezus, w taki sam sposób jak pierwsi apostołowie.

Podziel się artykułem ze swoimi znajomymi:

MASZ PYTANIE?


Czym jest chrzest biblijny

Czym jest chrzest biblijny?

Czym jest i jak wygląda chrzest biblijny przez zanurzenie?

Czytaj więcej
Kto może mnie ochrzcić

Kto może mnie ochrzcić?

Kto może mnie ochrzcić? Jak mogę się ochrzcić?

Czytaj więcej

Czy powinienem się ochrzcić?

Dlaczego powinienem i dlaczego należy się ochrzcić?

Czytaj więcej

Kto może się ochrzcić?

Kto może się ochrzcić? Co jest potrzebne do chrztu?

Czytaj więcej

Chrzest, ponownie?

Chciałabym się ochrzcić ponownie. Czy mogę?

Czytaj więcej

Chrzest jako dorosły?

Chrzest jako dorosły. Gdzie mogę się ochrzcić jako dorosły?

Czytaj więcej
Chrzest Jezusa - Biblia

Chrzest Jezusa - Biblia

Chrzest Jezusa - Biblia. Jak możemy rozumieć?

Czytaj więcej
Kiedy ochrzcić dziecko?

Kiedy ochrzcić dziecko?

Kiedy ochrzcić dziecko? Kiedy chrzest według Biblii?

Czytaj więcej
Chrzest Zbawienie

CHRZEST = ZBAWIENIE?

Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia?

Czytaj więcej
Chrzest Symbol

CHRZEST WODNY I CO DALEJ?

Bóg powołuje człowieka do zgromadzenia!

Czytaj więcej