Chrzest Jezusa - Biblia

Chrzest Jezusa – Biblia

 

Jak wyglądał chrzest Jezusa w Biblii?

Nauczanie pierwszych apostołów mówi, że chrzest w wodzie jest jeden. Podobnie wiara jest jedna. Tak więc chrzest wodny zaczyna się od uwierzenia z całego serca w Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym. Jak wyglądał więc chrzest Jezusa w Biblii? Gdy Jezus miał około 30 lat, poszedł do Jana Chrzciciela, gdy ten chrzcił ludzi w wodzie, by dać się ochrzcić w rzece. Jezus nie musiał wyznawać swoich grzechów tak jak inni, bo nie uczynił w swoim życiu żadnego grzechu. Jan powiedział do Jezusa, że to on potrzebuje chrztu on Niego. Jezus odpowiedział mu, aby ustąpił i ochrzcił go, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Po zanurzeniu zstąpił na Niego Duch Święty i rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.

Czym jest dla nas chrzest Jezusa?

Chrzest Jezusa jest więc dla nas wzorem i przykładem, który należy naśladować. Bóg ma upodobanie w tym, aby człowiek uwierzył w Jezusa, pokutował ze swych grzechów (wyznał i odwrócił się od nich), potem dał się ochrzcić, zanurzyć w wodzie, w  Jezusa Chrystusa, a potem przyjął dar Ducha Świętego. W chrzcie Jezusa znajduję się schemat Boży dla każdego, który chce stać się chrześcijaninem tj. naśladowcą Jezusa. By narodzić się z Boga i stawać się jak Jezus. To jest jedyna umiłowana osoba, która podoba się Bogu – Jezus Chrystus – dlatego musimy stać się jak On i upodabniać się do Niego.

Jak chrzcili pierwsi chrześcijanie?

Pierwsi apostołowie czynili to, co ich nauczył Jezus, gdy z nimi był. Gdy Jezus odszedł, uczniowie Jezusa (chrześcijanie) chrzcili ludzi w wodzie w imię Pana Jezusa Chrystusa, zanurzali w wodzie tych, którzy uwierzyli i pokutowali ze swych grzechów. Następnie modlili się o nich, by ci zostali ochrzczeni Duchem Świętym ze znakiem mówienia innymi językami. Czynili wszystko z Bożym schematem, jaki zostawił sam Jezus.

Podziel się artykułem ze swoimi znajomymi: