Czym jest ewangelia?

CHRZEST W WODZIE

CHCIAŁBYŚ/ABYŚ ZOSTAĆ OCHRZCZONY/A?

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

NIE JESTEŚ OCHRZCZONY/A DUCHEM ŚWIĘTYM?

ŻYCIE UCZNIA JEZUSA

CHCESZ AKTYWOWAĆ SWOJE CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE?

1. PRZECZYTAJ! Czym jest Ewangelia

2. ZASTANÓW SIĘ! Czy naprawdę tego pragniesz?

3. ZADZWOŃ lub NAPISZ

Czym jest Ewangelia?Czym jest Ewangelia? Bóg jest dobry!! To Ty zgrzeszyłeś, aby uniknąć wiecznej kary musisz uwierzyć w Jezusa i w to co On głosił. Musisz nawrócić się – odwrócić się od starego grzesznego życia. Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy ZAMIAST ciebie, ale powstał z martwych i Jezus żyje już wiecznie! Uczyń Jego Panem swojego życia! Kiedyś Jezus przyjdzie ponownie po swój Kościół i da nam nowe, nieśmiertelne ciała.

Zwieńczeniem tego jest chrzest w wodzie oraz przyjęcie Ducha Świętego, aby Twoje grzechy zostały przebaczone i prowadzony Duchem Świętym mógł żyć w prawdziwej wolności od grzechu oraz w posłuszeństwie jako uczeń Jezusa.

Czy jesteś gotów zaprzeć się siebie i umrzeć w chrzcie wraz z Chrystusem i zmartwychwstać z Nim, następnie prowadzić nowe życie? Czy naprawdę chcesz narodzić się na nowo z Boga i być zbawionym od grzechu? Czy chcesz być naśladowcą i uczniem Jezusa? Sprawdź swe motywacje i cele!

  • Uwierzenie w Jezusa bez wiary nic nie zadziała, musisz uwierzyć z całego serca, że Jezus jest Synem Bożym, umarł i zmartwychwstał  za twoje grzechy, należy uwierzyć w sercu i wyznać ustami. Wiara aby była żywa wiąże się z dalej wymienionymi czynami
  • Nawrócenie to szczere zrozumienie swojego stanu,  żal, wyznanie i przyznanie się do popełnionego grzechu, znienawidzenie grzechu i pokochanie świętego życia z Jezusem, a także zmiana całego życia by podobać się świętemu Bogu.
  • Chrzest w Wodzie, to… (Strona Główna)
  • Chrzest w Duchu Świętym, to bycie zanurzonym w Nim i jednoczesne bycie Nim napełnionym, czego znakiem widzialnym i słyszalnym jest modlitwa w obcych językach i/lub prorokowanie.

Biblia:

„A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.” Ewangelia Jana 3:1-6 „Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia.” Dzieje Apostolskie 2:36-40 

Podziel się artykułem ze swoimi znajomymi:

ZADZWOŃ LUB NAPISZ 

kosciol.revival@gmail.com


SEBASTIAN

+48 607-410-420