Dlaczego powinienem i dlaczego należy się ochrzcić?

Dlaczego powinienem i dlaczego należy się ochrzcić?

 

Dlaczego powinienem się ochrzcić?

Każdy człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa i Jego Słowa, że jest Bożym Synem, który przyszedł na ziemię, by umrzeć na krzyżu w męczarniach, za grzechy ludzi i zmartwychwstać, musi się ochrzcić poprzez zanurzenie w wodzie. W ewangelii Jezus powiedział, że kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony.

Jak został ochrzczony Jezus?

Jezus dał przykład i został ochrzczony w wodzie przez Jana chrzciciela, a potem Duch Święty zstąpił na Niego. Pierwsi apostołowie czynili uczniami ludzi, chrzcząc ich i nauczając tego, co Jezus ich nauczył i pokazał, gdy z Nim byli. Każda więc osoba, która uwierzyła i świadomie chce naśladować Jezusa, powinna się ochrzcić w wodzie i zostać ochrzczona w Duchu Świętym. Oczywiście wcześniej powinna żałować za swoje stare grzeszne życie i pragnąć, odwrócić się od niego. Chrzest, zanurzenie w wodzie jest niezbędnym elementem nowego narodzenia.

Dlaczego należy się ochrzcić?

Człowiek powinien się ochrzcić, ponieważ w ten sposób obmyje (dosł. wykąpie) swe grzechy i pogrzebie przeszłe życie. W ten sposób w duchowym świecie umiera i jest pogrzebany (tak jak Jezus) i powstaję do nowego życia (tak jak Jezus zmartwychwstaje). Chrzest wodny jest ściśle związany z żałowaniem (wyznaniem konkretnych grzechów), a także z realnym przyjęciem Ducha Świętego ze znakiem mówienia innymi językami. By w dalszym życiu wzrastać i upodabniać się do Jezusa trzeba wykonać ten jeden z podstawowych kroków wiary, jakim jest chrzest, zanurzenie w wodzie w Imię Pana Jezusa Chrystusa!

Chrzest niemowląt i dzieci

W Polsce wiele osób przeszło przez „chrzciny” – czyli chrzest niemowląt. Ten obrzęd chrzcin jest wypaczonym zrozumieniem nie mającym potwierdzenia w całości Biblii. Ludzie, którzy chrzczą niemowlęta lub nieświadome grzechu małe dzieci, nie rozumieją istoty ewangelii oraz czym jest chrzest biblijny i jaki ma rezultat. Jest to tradycja ludzka. Wszelkie zmodyfikowanie, dodanie lub odjęcie któregoś z elementów nowego narodzenia jest niebiblijne i dlatego nie przynosi właściwych efektów. Jezus, nasz Pan i Mistrz oraz jego pierwsi apostołowie zostawili prawidłowy chrzest w wodzie. Każda jego zmiana i modyfikacja nie jest zgodna z tym, co zaplanował Bóg. Chrzest biblijny jest jeden – prawidłowy, prawdziwy, przynoszący biblijny efekt.