Modlitwa do św Rity? Modlitwa do świętych = Bałwochwalstwo

Modlitwa do św Rity?Modlitwa do św Rity jest jedną z najbardziej popularnych modlitw wśród katolików w Polsce i zapewne na całym świecie. W tym artykule zwrócimy uwagę na temat modlitwy do świętych, na przykładzie modlitwy do św Rity. Modlitwa ta używana jest tylko w specjalnych sytuacjach,  nazywana  jest „skuteczną modlitwą w sprawach trudnych i beznadziejnych”. Aby skutecznie rozważyć ten temat, musimy na początku odpowiedzieć sobie na ważne pytania.

CZYM JEST MODLITWA WG BIBLII?

Modlitwa w Biblii określa kierowanie słów do Boga przez człowieka. Jest to osobista rozmowa z Bogiem oparta przede wszystkim na naszej wierze, ale także na naszej osobistej relacji z Bogiem. Podczas modlitwy możemy np. prosić Boga, dziękować Bogu lub chwalić Boga.

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Ewangelia Mateusza 6:6

DLACZEGO MOŻEMY MODLIĆ SIĘ DO JEZUSA?

Aby móc rozmawiać z kimś, ta osoba musi żyć. Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. To oznacza, że Jezus żyje i można mieć z nim relację. Jezus po zmartwychwstaniu nie odszedł ani nie zniknął na zawsze, jak wiele osób może uważać. Możemy do Jezusa mówić, możemy go pytać, przepraszać i prosić. Tego oczekuje Bóg od wierzących.

I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje Apostolskie 4:12

Co mówi Biblia o modlitwie do św Rity i świętych?

W Biblii nigdzie nie znajdziemy informacji o tym, że ktokolwiek modlił się do kogoś innego niż Bóg. Nikt nie modlił się do Abrahama i Mojżesza ani też do żadnego z proroków. Biblia w żadnym miejscu nie zachęca, aby uczniowie Jezusa (chrześcijanie)  modlili się do umarłych, którzy są w niebie o wstawiennictwo. Gdy w Biblii ktoś opisuje temat rozmowy ze zmarłym, to dzieje się to tylko w kontekście tematyki okultyzmu  i wróżenia, co jak najbardziej jest zachowaniem potępianym przez Biblię. Katolicy uważają modlitwę do św Ritę jako prośbę o pośrednictwo jej osoby pomiędzy nami a Bogiem. Uważają, że zmarła osoba ma większy i lepszy kontakt z Bogiem niż my. To stwierdzenie przeczy w całości nauczaniu Jezusa Chrystusa.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. 1 List do Tymoteusza 2:5

Jeden jest tylko pośrednik między człowiekiem a Bogiem – Jezus. Nie możemy budować nowych zasad budowania relacji z Bogiem na podstawie naszych rodzinnych tradycji. Jeżeli Jezus jest jedynym pośrednikiem, to oznacza to, że św Rita i święci nie mogą być także pośrednikami. Jeżeli sam Bóg Jezus Chrystus wstawia się za nami do swojego Ojca, to czy można oczekiwać czegoś większego?

DLACZEGO MODLITWA DO ŚW RITY JEST TAK POPULARNA?

Wielu z nas dotyka w życiu masa różnych problemów, które z naszego punktu widzenia nie są możliwe do rozwiązania. Chrześcijanie chcą prosić Boga o pomoc, ale w większości czują, że w tej modlitwie czegoś brakuje. Tą rzeczą jest relacja z Jezusem. Czujemy, że Bóg nas nie wysłuchuje i sięgamy np. po modlitwę do św Rity, co nas jeszcze bardziej oddala od Pana.

Chcielibyśmy Ci pomóc stać się prawdziwym uczniem Jezusa, pokazać Ci czym jest jego łaska i miłość, abyś mógł doświadczyć czegoś prawdziwego niezakłamanego przez ludzkie tradycje. Zainteresowałeś się? Zacznij od tego: Czym jest Ewangelia?

I wszystko, o cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Ewangelia Mateusza 21:22

Podziel się artykułem ze swoimi znajomymi: